Stypednia pomostowe

Zdobądź stypendium 5 tys. zł na I rok studiów ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus (edycja 2020/2021)

Informujemy tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus. Z racji uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych (PSP) Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus planuje przyznać stypendia na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich z terenu gminy Pawłów. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.


Program Stypendiów Pomostowych to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Fundacji Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego i organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Stypendium w XIX edycji programu (2020/2021):

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej (np. Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus) uczestniczącej w bieżącej edycji programu.* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Poniżej przypominamy kryteria regulaminu obowiązujące w XIX edycji PSP w II segmencie (rekomendacja naszego Stowarzyszenia).

Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie PSP: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf

Aplikowanie o rekomendację Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus

1. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe (formularz do pobrania na dole) w Biurze Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus – Pawłów 45, 27-225 Pawłów lub Urzędzie Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów pok. 4. Wnioski dot. udzielenia rekomendacji przyjmujemy do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.
2. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację naszego Stowarzyszenia – złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie aktywna do 14 września 2020 r. do godz. 16:00.
3. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 15 września 2020 r. dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do naszego Stowarzyszenia, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje udzielamy pod nr tel. 41 272 16 70 wew. 114 lub mailowo: kontakt@sgpp.org.pl.

Wniosek o przyznanie rekomendacji:

Więcej informacji o Stypendiach Pomostowych:

Stypendia na I rok studiów

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button