Stypednia pomostowe

Zdobądź stypendium 5 tys. zł na I rok studiów ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus (edycja 2019/2020)

Informujemy tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus. Z racji uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych (PSP) Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus planuje przyznać stypendia na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich z terenu gminy Pawłów. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.


Program Stypendiów Pomostowych to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Fundacji Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego i organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Aby ubiegać się o stypendium w XVIII edycji programu (2019/2020) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej (np. Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus) – SEGMENT II 

Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

 1. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Programie.
 2. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
 3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
 4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku.

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania spójrz w Najczęściej zadawane pytania – być może znajdziesz w nich odpowiedź na nurtujące Cię wątpliwości.

Zapraszamy również do przeczytania instrukcji Krok po kroku, z informacjami pomocnymi przy wypełnianiu wniosku i wyjaśniającymi co dzieje się po otrzymaniu stypendium – dokument dostępny będzie w lipcu 2019 r., po ogłoszeniu naboru i uruchomieniu aplikacji on-line.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium pomostowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.

Aplikowanie o rekomendację Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus

1. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe (formularz do pobrania na dole) w Biurze Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus – Pawłów 45, 27-225 Pawłów lub Urzędzie Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów pok. 4. Wnioski dot. udzielenia rekomendacji przyjmujemy do 5 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 (termin wydłużony z dnia 29 lipca).
2. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację naszego Stowarzyszenia – złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie aktywna w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.
3. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 21 sierpnia dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do naszego Stowarzyszenia, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje udzielamy pod nr tel. 41 272 16 70 wew. 114 lub mailowo: kontakt@sgpp.org.pl.

Wniosek o przyznanie rekomendacji:

Więcej informacji o Stypendiach Pomostowych:

Stypendia na I rok studiów

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button