Stypednia pomostowe

Zdobądź stypendium 5 tys. zł na I rok studiów ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus

Informujemy tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus. Z racji uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych (PSP) Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus planuje przyznać stypendia na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich z terenu gminy Pawłów. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.


Program Stypendiów Pomostowych to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Fundacji Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego i organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XVII edycji programu (2018/2019) w II segemncie musisz:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
  • mieszkać na terenie gminy Pawłów,
  • posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Stypendia pomostowe krok po kroku

1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych.
2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie.
3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w Biurze Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus – Pawłów 45, 27-225 Pawłów lub Urzędzie Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów pok. 4. Wnioski dot. udzielenia rekomendacji przyjmujemy do 27 lipca 2018 r. do godz. 15:00. UWAGA! Termin wydłużony do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
5. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację naszego Stowarzyszenia – złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie aktywna w dniach od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godz. 16:00.
6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 24 sierpnia dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do naszego Stowarzyszenia, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje udzielamy pod nr tel. 41 272 16 70 wew. 114 lub mailowo: kontakt@sgpp.org.pl.

Wniosek o przyznanie rekomendacji:

Więcej informacji o Stypendiach Pomostowych:

Stypendia na I rok studiów

 

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button