Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy Pawłów. Powołana do życia 12 kwietnia 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, na mocy którego uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, przez co uzyskała osobowość prawną.

W swoich szeregach skupia głównie mieszkańców gminy Pawłów, ale także aktywne osoby spoza jej granic. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, misją jest bowiem szeroko rozumiana działalność na rzecz gminy Pawłów.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  • Robert Wrona – Prezes Zarządu,
  • Jarosław Zapała – Sekretarz,
  • Aneta Skrzeczyna – Skarbnik.

Komisję Rewizyjną reprezentują:

  • Piotr Maj– Przewodniczący,
  • Elżbieta Sławek – Członek Komisji,
  • Magdalena Wójcik – Członek Komisji.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariacie. Aktualnie stowarzyszenie liczy 27 członków (stan na dzień: 2019-10-29). Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel RP na podstawie pozytywnie rozpatrzonej przez Zarząd deklaracji przy spełnieniu określonych warunków. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Pawłów, a w szczególności rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalno-oświatowego.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy pragną „dodać coś od siebie”, koła, związki, instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze. Mile widziane będą również rozmaite inicjatywy i formy wsparcia działalności: rzeczowe bądź finansowe.

Uruchomione zostało konto, na które można wpłacać składki, a także dobrowolne kwoty darczyńców indywidualnych.

nr konta: 15 8518 0006 2002 0019 4956 0001 (Bank Spółdzielczy w Starachowicach)

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus
Pawłów 45, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 18 78
e-mail: kontakt@sgpp.org.pl
http://www.sgpp.org.pl

NIP 6642134171

REGON 364187491

KRS 0000612228

Zapraszamy do kontaktu!

Back to top button