Aktualności

Dla Antosia pokonają na rowerach 1650 km

Karolina König i Jakub Pozoga wspólnie przejadą na rowerze trasę 1650 km, by pomóc w zbiór­ce pieniędzy dla Antosia Plewińskiego – chorego, trzyletniego chłopczyka z terenu naszej gminy.

Karolina i Jakub to młodzi ludzie, którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas. W tym roku swoją pasję do roweru postanowili połączyć w wyjątkowy sposób. Chcą przejechać część rowerowego szlaku Green Velo, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na specjalistyczny wózek dla chorego Antosia Plewińskiego z Rzepina Pierwszego.

Przypomnijmy, Antoś Plewiński o którym nie raz już pisaliśmy, dziś ma 3 latka. Razem z rodzicami, Zuzanną i Łukaszem, mieszka w Rzepinie Pierwszym. Spoglądając na zdjęcie chłopca trudno przypuszczać, że w jego krótkim, dwuletnim życiu, mogło spotkać go tak wiele bólu i cierpienia. – Ciąża przebiegała w sposób prawidłowy. Wszystkie badania były poprawne. Z mężem cieszyliśmy się bardzo na myśl, że na świat przyjdzie nasz upragniony potomek – mówi Pani Zuzanna, mama Antosia.

Niestety poród odbył się z komplikacjami. Trwał prawie dwie doby. Doszło do niedotlenienia mózgu chłopca, pojawił się krwiak, który się wchłonął ale doszło do praktycznie nieodwracalnych zmian. Chłopiec urodził się z niewydolnością oddechową. Po dwóch tygodniach pobytu w szpitalu wykryto u niego padaczkę lekooporną, porażenie mózgowe czterokończynowe, a po czterech miesiącach wiotkość krtani.

Rodzice Antosia nie załamali się. Walczą o jego lepszą przyszłość. Od momentu wykrycia choroby zaczęli intensywne leczenie i reha­bilitację chłopca.

Intensywne leczenie chłopca przynosi efekty. Podawane leki uciszyły ataki padaczki, ale są momenty, kiedy niestety atak pa­daczki jest nieunikniony. Szcze­gólnie często padaczka pojawia się podczas osłabienia organizmu chłopca np. podczas choroby. Jakoś życia chłopca poprawiłby znacznie specjalistyczny wózek, na który środki chcą zebrać Karo­lina i Jakub.

Kilometry dla Antosia

– 28 lipca wyruszamy z Elbląga. Będziemy jechać nieprzerwanie przez dwa tygodnie, dziennie pokonując po 100 kilometrów, żeby 12 sierpnia zakończyć trasę w Kielcach – mówi Kuba Pozoga. – Naszym celem jest uzbieranie 13,5 tysiąca złotych. W zamian za oka­zane finansowe wsparcie zamie­rzamy promować firmy i osoby, które dołożą się do zbieranej kwo­ty: przygotujemy zdjęcia, które opublikujemy w internecie, będą specjalne podziękowania, chusta z logotypami firm, którą weźmie­my na podróż. Jest to pierwsza tego typu charytatywna akcja, w którą się angażujemy, myślę, że przebiegnie pozytywnie i bez­piecznie przejedziemy większą część Green Velo. Cieszymy się, że w jakiś sposób możemy pomóc – mówi Karolina.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowero­wym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicz­nych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschod­niej części kraju: warmińsko-ma­zurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świę­tokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.

Potrzebni sponsorzy

– Będziemy spać w namocie, to­też problem noclegów odpada. Dziennie chcemy pokonać ok. 100 km trasy, co oznacza ok. 8 godzin dziennie na rowerze. Z rowerem związany jestem w zasadzie od dzieciństwa. Mam za sobą już kilka dłuższych wypraw rowerowych po Polsce, ale po raz pierwszy posta­nowiłem połączyć przyjemne z po­żytecznym, czyli akcją charytatyw­ną. Nie ukrywam, że poszukujemy sponsorów – firm czy osób fizycz­nych, które chciałby wesprzeć na­szą zbiórkę dla Antosia na specja­listyczny wózek. Cena tego wózka do ponad 13 tys. złotych. W za­mian za okazane wsparcie zamie­rzamy promować firmy i osoby, które dołożą się do zbieranej kwo­ty: przygotujemy zdjęcia, które opublikujemy w Internecie, będą specjalne podziękowania, chusta z logotypami firm, którą weźmie­my na podróż – mówi Jakub.

Jak pomóc?

Aby pomóc chłopcu można wpłacać pieniądze na numer ra­chunku: 64 1050 1432 1000 0023 2758 5606 z dopiskiem dla Anto­sia Plewińskiego – Fundacja ”Do­rośli dzieciom” 27-200 Starachowi­ce, ul. Staszica 10.

Można również wrzucać do pusz­ki, która będzie zlokalizowana w firmie Polbudrol na ulicy Wiel­kopiecowej 2.

Pieniądze można wpłacać także na stronie internetowej zrzutka.pl Pomoc dla Antosia.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym inicjatywy Karoliny i Jakuba zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu organizatora akcji: 797 382 215.

Tekst źródłowy: Kronika Pawłowska

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button