Aktualności

Nasi w projekcie Synergia Młodych Liderów

W projekcie pt. „Synergia Młodych Liderów” organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach z terenu gminy Pawłów udział wzięli – Izabela Kisiel i Piotr Sławek reprezentacji tutejszego Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus.

Uczestnicy z Pawłowa przygodę z SML rozpoczęli od udziału w dwudniowym szkoleniu w Klimontowie w Fundacji Camposfera. Następnie uczestniczyli w szkoleniu w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, końcowym etapem projektu SML była prezentacja wypracowanych podczas warsztatów projektów podczas spotkania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Prezentacja ta przypominająca w swej istocie telewizyjny program „Dragons’ Den jak zostać milionerem” polegała na przekonaniu mentorów do pozytywnej oceny, stworzonych na bazie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów, projektów.

W gronie mentorów znalazła się Pani Barbra Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim; Pani Anna Gałczyńska – mgr zarządzania ze specjalizacjami psychologia w biznesie i zarządzanie zasobami ludzkimi, trener szybkiego czytania i technik pamięciowych, coach z tytułem Meritum Certified Coach: Michał Braun – magister europeistyki Uniwersytety Warszawskiego, przez pięć lat prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, trener młodzieżowy z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w wielu krajach od Wielkiej Brytanii i Francji po Bułgarię i Słowenię.

Pomimo iż uczestnicy z Pawłowa wraz z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Gminy w Sadowiu – Marcin Pyza, pozytywnie przeszli prezentacje projektu polegającego na przeprowadzeniu warsztatów komputerowych dla osób starszych w gminie Pawłów oraz gminie Sadowie, projekt ten nie został jednak zrealizowany. Ze względów organizacyjnych grupa z Pawłowa musiała odstąpić od realizacji wspomnianego wyżej projektu.

Uczestnicy z Pawłowa nabyte podczas projektu SML umiejętności wykorzystali w inny sposób. W swojej miejscowości wynegocjowali u Wójta Gminy Pawłów zakup termicznych koszulek dla grupy lokalnych biegaczy amatorów. Entuzjaści biegania z Pawłowa w nowych przystosowanych do biegania koszulkach wystartowali w kilku lokalnie zorganizowanych biegach. Łącząc temat biegów grupa z Pawłowa wraz z pomocą mentora Anny Gałczyńskiej złożyła wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na zorganizowanie lokalnego biegu w Pawłowie oraz kilku innych wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność. Ponadto z inicjatywy Izabeli Kisiel i Piotra Sławka(uczestnicy SML) na terenie Pawłowa przeprowadzone zostało szkolenie oraz warsztaty w ramach programu „Równać Szanse”, na które zaprosili przedstawicieli lokalnych organizacji oraz przedstawicieli organizacji z sąsiednich gmin. Do powyższego programu także złożyli wniosek na młodzieżowy projekt taneczny.

Obecnie wiemy, że oba projekty przeszły ocenę formalną czekamy na wyniki ocen merytorycznych. Gorąco dziękujemy Pani Ani Gałczyńskiej za mentorskie wsparcie podczas tworzenia projektów oraz Regionalnemu Centrum Wolontariatu za możliwość udziału w projekcie Synergia Młodych Liderów. Dziękujemy!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button